Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA

  Zatvoren

Rok za prijavu
20. 12. 2017.

Datum i vrijeme objave
12. 12. 2017.

KLASA:112-07/17-01/02
URBROJ:2170-07-04-17-33

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica)

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama HZZ i otvoren je od 12.12.2017. do 20.12.2017. godine.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za upravne poslove:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
  • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda
    za zapošljavanje najmanje 30 dana,
  • nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na mrežnim stranicama Općine Kostrena na www.kostrena.hr