Provođenje mjera dezinsekcije prema preporuci PGŽ

Pojavu i sve brže širenje epidemije “Zika virusne infekcije”, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnom prijetnjom po javno zdravlje u svijetu.

“Virus Zika” najčešće se prenosi ubodom komaraca iz porodice Aedes za koje je karakteristično da su najaktivniji sredinom jutra i u razdoblju kasnog poslijepodneva do sumraka. Mogućnost daljnjeg širenja infekcije od moguće uvezenih slučajeva postoji obzirom da je tigrasti komarac koji također prenosi virus Zika danas udomaćen u mnogim dijelovima Europe, prvenstveno Mediterana što znači da ga ima i u Hrvatskoj.

Dolazak toplijeg vremena pogoduje razmnožavanju komaraca vektora, a ozbiljnost navedene situacije povećana je i predstojećom turističkom sezonom, što podrazumijeva nagli porast broja međunarodnih putnika kao i uslijed sportskih događaja s velikim brojem učesnika.

Dostavljene su preporuke stožera za zarazne bolesti PGŽ-a, kojima se apelira da se provedbene mjere shvate kao javnozdravstveni, a ne komunalno-estetski problem s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno od trenutno aktualne opasnosti širenja Zika virusa u mogućeg unosa na područje Republike Hrvatske.

Preporučaju se slijedeće mjere za sve jedinice lokalne samouprave (JLS) na području PGŽ:

 • redovito provoditi larvicidne tretmane u svim utvrđenim leglima komaraca na javnim površinama kao i površinama objekata koje su u nadležnosti JLS (oborinska, kanalizacija, gradilišta, groblja, fontane koje nisu u funkciji, spomenici koji zbog svoje konstrukcije mogu zadržavati vodu, septičke jame objekata koje su u vlasništvu JLS). Larvicidne tretmane potrebno je provoditi od trenutka kada se stvore povoljni uvjeti za razvoj i razmnožavanje komaraca. Pri planiranju učestalosti larvicidnih tretmana potrebno je uzeti u obzir temperaturu zraka (iznad 11 stupnjeva Celzijevih), duljina dana (iznad 13 sati), te kišna i sušna razdoblja. U toplijem dijelu godine kada temperature budu 20 stupnjeva Celzijevih i više, potrebno je osigurati nadzor legla komaraca kao i larvicidne tretmane svakih dvadesetak dana.
 • provoditi adulticidne tretmane po utvrđenoj biološkoj indikaciji
 • Obilaske komunalnih redara dodatno intenzivirati prije provedbe adulticidnih tretmana na nekom području
 • Osigurati aktivniji angažman komunalnih redara u obilascima područja JLS-a u privatnom vlasništvu na kojima se nalaze potencijalna ili potvrđena legla komaraca
 • sanirati divlja odlagališta otpada na kojima se nalaze predmeti koji mogu sadržavati vodu i predstavljati legla komaraca kao i održavati zelene površine urednima
 • Uključiti se u provedbu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ pod nazivom “Edukacija javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca”
 • Osigurati prikazivanje pet minutnog edukativnog filama o kontroli populacije komaraca u osnovnim školama (čiji je osnivač JLS) tijekom sata razrednika
 • Mole se mještani da slijedećim postupcima utječu na smanjenje populacije komaraca u okolišu:
 • Redovito održavanje zelene vegetacije: košnja trave, rezanje živice, plijevljenje grmlja, uklanjanje šikare
 • Odlaganje smeća i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada na adekvatan način
 • Ne odlagati otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine i gume, stare strojeve, kućanske uređaje, bačve kao i druge predmete koji mogu zadržavati vodu) na javnim i privatnim otvorenim prostorima
 • Redovito (tjedno) prazniti i mijenjati vodu u posudama koje su u uporabi ili ih prekriti poklopcima, folijama, gustim mrežama
 • Održavati protočnima bazene, ukrasna jezerca, fontane, oluke na kući te druge sustave za odvodnju, drenažu
 • Bazene i ukrasne fontane koji nisu u funkciji isprazniti
 • Redovito čistiti i prazniti podloške posuda s cvijećem
 • Uskladištena plovila držati preokrenuta ili prekrivena
 • Odložene automobilske gume složiti u obliku piramide ili prekriti folijom
 • Spriječiti nakupljanje stajaće vode unutar zatvorenih prostora (podruma)
 • Mrežicom zaštiti odzračnike cisterni za vodu i septičkih jama
 • U slučaju obustave aktivnosti na gradilištu osigurati obradu terena i čuvanje materijala na način da se izbjegne nakupljanje kišnice

Pridržavajući se propisanih mjera možemo značajno utjecati na suzbijanje populacije komaraca, samim time i na širenje bolesti koje oni prenose!