Radovi na cestama u Kostreni

Županijska uprava za ceste u sklopu svojih redovitih poslova održavanja lokalnih i županijskih cesta izvodi radove na redovnom i pojačanom održavanju lokalne ceste broj LC58054 koja prolazi kroz Kostrenu i to od spoja s magistralom na Vrhu Martinšćice do ponovnog spoja s magistralom u predjelu Randići prije nadvožnjaka.

Trenutno se izvode radovi na dionici ceste od područja Dujmići do naselja Sv. Lucije gdje se osim asfaltnog zastora kolnika ceste, vrše i izmjene nekih elemenata ceste kao što je poprečni nagib, popravak uzdužne nivelete osi ceste, uređenje rubnih dijelova postavljanjem rubnjaka, betoniranjem pasica te uređenjem bankina i bermi.

Ove radove Općina Kostrena sufinancira s 500.000 kuna (s uključenim PDV-om), a radovi se izvode na temelju projektnog rješenja tvrtke AG Projekt d.o.o. Kostrena.

Na dionici lokalne ceste od zgrade Doma zdravlja do groblja Sv. Lucija traju radovi na redovnom održavanju koje u potpunosti financira Županijska uprava za ceste, a radi se o obnovi kolnika novim završnim slojem asfalta. Radovi se izvode na temelju stručne procjene o oštećenjima ove dionice ceste, gdje će se ovim zahvatom izvršiti sanacija udarnih jama, pukotina i neravnina postojećeg asfaltnog zastora. Mole se mještani za razumijevanje i dodatan oprez u prometu prilikom kretanja spomenutim dionicama.