Raspored baja (5m3) za listopad 2017. na području Općine Kostrena

 • 02.10.2017. – (2 baje)
  – ŽARKA PEZELJA – parkiralište – 1 baja
  – VRH MATINŠĆICE – kod dječjeg igrališta – 1baja
 • 16.10.2017. – (1 baja)
  – ULICA IVA ŠODIĆA – na kraju ulice
 • 30.10.2017. – (1 baja)
  – MAŽERI – kod trafostanice

NAPOMENA: Na gore naznačenim adresama/lokacijama baje se postavljaju prema navedenom datumu, a povlače se slijedećeg dana.