kostrena-anchor

Registar ostalih ugovora Općine Kostrena – 2016. godina

R. br.Ugovorna stranaPosl. br.PredmetIznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)Datum sklapanja ugovora i rok
1EDICA VICULIN944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta143,73 kn25.siječnja 2016. / 15 dana
2DUBRAVKA TOT944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta8.891,97 kn25.siječnja 2016. / 15 dana
3LILIJANA PADJEN944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta4,29 kn26. siječnja 2016. / 15 dana
4BOGDAN BUBNIČ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta215,34 kn26. siječnja 2016. / 15 dana
5IVANKA PEROVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta13.223,00 kn27. siječnja 2016. / 15 dana
6ANICA ŠARINIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta156,58 kn28. siječnja 2016. / 15 dana
7IVAN SUŠLIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta177,18 kn28. siječnja 2016. / 15 dana
8IVKA MEDANIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta156,58 kn28. siječnja 2016. / 15 dana
9IKA SEP944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta515,45 kn28. siječnja 2016. / 15 dana
10LJEKARNA NADICA MALNAR **530-01/16-01/01Ugovor o poslovnoj suradnji2.803,79 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
11LJEKARNA JADRAN **530-01/16-01/01Ugovor o poslovnoj suradnji1.797,00 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
12PRIVATNA LJEKARNA TATJANA SMERALDO **503-01/16-01/01Ugovor o poslovnoj suradnji43.403,15 kn
200 kn mjesečno po djetetu
28. siječnja 2016. / 1 godina
13ŽELJKO JURKOVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta574,03 kn03. veljače 2016. / 15 dana
14DANICA MEDANIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta2.909,60 kn01. veljače 2016. / 15 dana
15ILIJA MATIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta14.548,32 kn01. veljače 2016. / 15 dana
16ILIJA MATIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta1.531,40 kn01. veljače 2016. / 15 dana
17KANAL RI d.o.o.612-12/16-01/02Ugovor o poslovnoj suradnji3.000,00 kn02. veljače 2016. / 1 godina
18MARIJA TREPIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta4.400,93 kn03. veljače 2016. / 15 dana
19MILICA KRULIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta315,39 kn04. veljače 2016. / 15 dana
20DUŠKO MARUNIĆ944-01/12-01/11Ugovor o prodaji zemljišta1.257,50 kn09. veljače 2016. / 15 dana
21VIDICA DOBRILA944-01/12-01/11Ugovor o prodaji zemljišta1.257,50 kn9. veljače 2016. / 15 dana
22MARINA PILEPIĆ944-01/12-01/22Ugovor o prodaji zemljišta51,01 kn15 dana
23LJERKA MILAŠEVIĆ944-01/12-01/11Ugovor o prodaji zemljišta1.251,13 kn09. veljače 2016. / 15 dana
24VIŠNJA ŠARAVANJA-HORVAT944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta16,68 kn09. veljače 2016. / 15 dana
25ČEDOMIRA KNAFEL944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta16,68 kn09. veljale 2016. / 15 dana
26VESNA VIČEVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta89,63 kn10. veljače 2016. / 15 dana
27SANJIN VRANIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta16,68 kn11. veljače 2016. / 15 dana
28ERVIN JURKOVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta285,56 kn11. veljače 2016. / 15 dana
29VANJA SUŠLIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta89,63 kn11. veljače 2016. / 15 dana
30MARIANA PAJKURIĆ,JANJA PAJKURIĆ-JELEN,SONJA BAŠIĆ942-05/02-01/61ZAPISNIK - prodaja zemljišta786.118,67 kn30 dana I dio; II dio do kraja godine
31BRODOKOMERC NOVA d.o.o.944-01/07-01/14Ugovor o prodaji zemljišta411.427,80 kn23. veljače 2016. / 30 dana
32JOSIPA SLJEPČEVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta4.001,07 kn18. veljače 2016. / 15 dana
33TEA PILEPIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta16,69 kn09. veljače 2016. / 15 dana
34KRISTINA SINTIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta2.000,54 kn18. veljače 2016. / 15 dana
35KLAUDIA SINTIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta2.000,54 kn18. veljače 2016. / 15 dana
36ALEKSANDAR VILHAR944-01/12-01/22Ugovor o prodaji zemljišta23,83 kn27. siječnja 2016. / 15 dana
37BORIS PAŠKVAN944-01/12-01/22Ugovor o prodaji zemljišta23,83 kn27. siječnja 2016. / 15 dana
38INES JURKOVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta285,91 kn11. veljače 2016. / 15 dana
39NOVI LIST612-10/16-01/01Ugovor o poslovnoj suradnji13.750,00 kn26. siječnja 2016. / 1 godina
40PLODINE d.d.550-01/16-01/2Ugovor o prodaji26.650,00 kn25. veljače 2016. / 12.03. - 23.03. 2016
41SONJA TARABOCCCHIA944-01/12-01/22Ugovor o prodaji zemljišta11.894,49 kn23. veljače 2016. / 15 dana
42IVICA BAŠIĆ i MARINKO BAŠIČ944-01/15-02/14Ugovor o prodaji zemljišta1.683,82 kn26. studeni 2015. / 15 dana
43MIRNA DRAGIČEVIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta42.595,00 kn23. veljače 2016. / 15 dana
44DARKO JOVANČEVIĆ944-01/14-01/04Ugovor o prodaji zemljišta62,97 kn09. ožujka 2016. / 15 dana
45DARKO JOVANČEVIĆ944-01/14-01/04Ugovor o prodaji zemljišta10,44 kn18. ožujka 2016. / 15 dana
46DARKO JOVANČEVIĆ944-13/12-01/02Ugovor o prodaji zemljišta617,25 kn18. ožujka 2016. / 15 dana
47HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA810-03/16-01/1Ugovor o sufinanciranju program.aktivnosti u 2016.g.20.000,00 kn08. ožujka 2016. / 1 godina
48MARKO LOKMER943-04/15-01/14Ugovor o prodaji zemljišta445.295,00 kn08. ožujka 2016. / 30 dana
49ANGELO DINKO BAŠIĆ944-01/15-02/14Ugovor o prodaji zemljišta837,13 kn11. ožujka 2016. / 15 dana
50SREĆKO POLIĆ944-01/12-01/06Ugovor o prodaji zemljišta64.354,08 kn17. ožujka 2016. / 30 dana
51KICKBOXING KLUB BURA620-02/16-01/14Ugovor o dodjeli financijskih sredstava44.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
52RUKOMETNI KLUB KVARNER KOSTRENA620-02/16-01/04Ugovor o dodjeli financijskih sredstava115.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
53NOGOMETNI KLUB POMORAC 1921620-02/16-01/02Ugovor o dodjeli financijskih sredstava300.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
54ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA620-02/16-01/08Ugovor o dodjeli financijskih sredstava202.000,00 kn15. ožujka 2016. / 1 godina
55VATERPOLO KLUB JADRAN KOSTRENA620-02/16-01/05Ugovor o dodjeli financijskih sredstava60.000,00 kn15.ožujka 2016. / 1 godina
56ODRED IZVIĐAČA SJEVER JUG620-02/16-01/15Ugovor o dodjeli financijskih sredstava15.000,00 kn16. ožujka 2016 / 1 godina
57ŠRD KOSTRENA620-02/16-01/07Ugovor o dodjeli financijskih sredstava30.000,00 kn15. ožujka 2016. / 1 godina
58KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI KOSTRENA620-02/16-01/01Ugovor o dodjeli financijskih sredstava60.000,00 kn11. ožujka 2016. / 1 godina
59JEDRILIČARSKI KLUB GALEB620-02/16-01/12Ugovor o dodjeli financijskih sredstava124.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
60JEDRILIČARSKI KLUB GALEB620-02/16-01/11Ugovor o dodjeli financijskih sredstava60.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
61JEDRILIČARSKI KLUB GALEB620-02/16-01/10Ugovor o dodjeli financijskih sredstava30.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
62JEDRILIČARSKI KLUB GALEB620-02/16-01/09Ugovor o dodjeli financijskih sredstava40.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
63TENIS KLUB KOSTRENA620-02/16-01/13Ugovor o dodjeli financijskih sredstava10.000,00 kn16. ožujka 2016. / 1 godina
64KARATE KLUB620-02/16-01/06Ugovor - Promocija karate sporta i natjecanja33.000,00 kn15. ožujka 2016 / 02-12/16
65KOŠARKAŠKI KLUB KOSTRENA620-02/16-01/03Ugovor - Škola košarke44.000,00 kn14. ožujka 2016. / 01-12/16
66OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/09Ugovor- Putevima Domovin. rata do kulture mira11.500,00 kn29. ožujka 2016. / 01-06/16
67OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/06Ugovor-Financiranje dodatnih vožnji učenika10.000,00 kn29. ožujka 2016. / 1 godina
68OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/03Ugovor- Nastup karneval. grupe Broštulin7.000,00 kn29. ožujka 2016. / 01/16
69BRATOVŠTINA SV. NIKOLE U KOSTRENI007-01/16-01/06Ugovor- Posjet Hrvat. bratov. Bokeljska mornarica Kotor12.000,00 kn14. ožujka 2016. / 01/16
70NARODNA ČITAONICA SV. LUCIJA007-01/16-01/07Ugovor- Manifest. Proljeće u Kostreni20.000,00 kn14. ožujka 2016. / 03-04/16
71KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA007-01/16-01/20Ugovor- Izdavačka djelatnost36.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
72KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA007-01/16-01/22Ugovor- Ženska vokalna skupina6.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
73PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA342-01/16-01/2Ugovor o korišt. namjenskih sred. iz pror. PGŽ70.000,00 kn30.ožujka 2016.
74DAVOR PAJKURIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta17,95 kn14. ožujka 2016. / 15 dana
75KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA007-01/16-01/21Ugovor- Njegovanje čakavskog izrič. Kostrene14.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
76ARSEN SUŠLIĆ944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta12,72 kn22. travnja 2016. / 15 dana
77UDRUGA ZA KREAT. STVAR. VALI007-01/16-01/18Ugovor- Kreat.stvar. djece,odraslih i osoba treće živ.dobi22.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
78UDRUGA ANTIFAŠIST. BORACA I ANTIF. OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/24Ugovor- Očuvanje njeg. antifašist. Tradicije12.300,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
79KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI KOSTRENA007-01/16-01/04Ugovor - Maškarani tanci40.000,00 kn14. ožujka 2016. / 01-02/16
80NARODNA ČITAONICA U KOSTRENI SV. LUCIJA007-01/16-01/08Ugovor- Manifestacija Jesen u Kostreni60.000,00 kn14. ožujka 2016. / 09-11/16
81UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH007-01/16-01/09Ugovor- Promicanje vrijednosti Domovinskog rata35.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
82KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI007-01/16-01/05Ugovor- Maškare va Kostrene 2016. leta16.000,00 kn14. ožujka 2016. / 01-02/16
83LIKOVNA UDRUGA VELI PINEL KOSTRENA007-01/16-01/19Ugovor- Godišnji program likovnog stvaralaštva55.000,00 kn14. ožujka 2016. / 03-12/16
84TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/17Ugovor- Dobrodošlica ljetu30.000,00 kn14. ožujka 2016. / 06/12
85TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/13Ugovor- Promidžbeni materijal5.000,00 kn14. ožujka 2016. / 1 godina
86TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/11Ugovor- Kastav blues festival u Kostreni20.000,00 kn14. ožujka 2016. / 08/16
87TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/16Ugovor-Ljetne manifestacije15.000,00 kn14. ožujka 2016. /07/16
88TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/15Ugovor- Mikulna10.000,00 kn14. ožujka 2016. /12/16
89TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/14Ugovor -Promocija mediji5.000,00 kn14. ožujka 2016. /1 godina
90TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA007-01/16-01/12Ugovor- Prezentacija i promocija Kostrene5.000,00 kn14. ožujka 2016. /1 godina
91OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/02Ugovor- Ekipa 5+900,00 kn29. ožujka 2016. / 05/16
92OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/04Ugovor- Novigradsko proljeće - škola stvaralaštva3.000,00 kn04.05.2016.
93OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/05Ugovor- Obogaćenje knjižnog fonda10.000,00 kn29. ožujka 2016. / 1 godina
94OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/07Ugovor- Školski list Broštulin15.000,00 kn29. ožujka 2016. / 01-06/16
95OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA602-02/16-01/08Ugovor- CAP2.215,40 kn29. ožujka 2016. / 01-06/16
96UDRUGA UMIROVLJENIKA PENKO007-01/16-01/23Ugovor- Očuvanje čakavske besede-predškol. I škol. Djeca5.000,00 kn14. ožujka 2016. / 03-12/16
97BOĆARSKI KLUB KOSTRENA620-03/16-01/07Ugovor- Memorijal Zlatko Jurković7.000,00 kn06. travnja 2016. / 06-07/16
98UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA351-02/16-01/03Ugovor- Kostrenska đirada30.000,00 kn31. ožujka 2016. / 08-10/16
99UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA351-02/16-01/05Ugovor- Edukacije i prezent. za mještane na temu održivi razvoj24.000,00 kn31. ožujka 2016. / 1 godina
100UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA351-02/16-01/04Ugovor- Razvoj na Ekološkom parku Rasadnik32.000,00 kn31. ožujka 2016. / 03-12/16
101KIKBOXING KLUB BURA KOSTRENA620-03/16-01/04Ugovor- organizacija tradicionalnog prvenstva8.000,00 kn06. travnja 2016. / 03/16
102UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH620-03/16-01/06Ugovor- Memorijal Ivica Opačak - Pajo15.000,00 kn06. travnja 2016. / 03-04/16
103ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA620-03/16-01/09Ugovor- Međunarodni turnir5.000,00 kn06. travnja 2016. / 05-06/16
104ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA620-03/16-01/08Ugovor- Odbojkaški turnir5.000,00 kn06. travnja 2016. / 12/16
105UDRUGA UZGAJIVA ČA GOLUBA LISTONOŠA GOLUB KOSTRENA351-02/16-01/06Ugovor- Aktivnosti Udruge u cilju uzgoja, zaštite i takmičenja12.000,00 kn31. ožujka 2016. / 1 godina
106NOGOMETNI KLUB " POMORAC 1921"620-03/16-01/03Ugovor - Memorijalni turnir Egon Polić25.000,00 kn06. travnja 2016. / 06/16
107KLUB PODVODNIH DJELATNOSTI INA KOSTRENA620-03/16-01/05Ugovor- 18. kup sv. Nikole7.000,00 kn06. travnja 2016. / 12/16
108EMIL TIJAN944-01/15-02/20Ugovor o prodaji zemljišta173,20 kn19. svibnja 2016. / 15 dana
109DVD KOSTRENA214-02/16-01/01Ugovor-proved. i nadzor pos.mjera zašt.od požara23. svibnja 2016. / 01.06.16.-31.08.16.
110JK GALEB620-02/15-01/06Anex ugovora o sufin. progr.188.000,00 kn1 god.
111JK GALEB620-02/15-01/7Ugovor o financ. - dvije komplet jedril.65.950,00 kn18. ožujka 2016.
112VATERPOLO KLUB JADRAB KOSTRENA620-03/16-01/10Ugovor o dodjeli financ. sredstava5.000,00 kn06. travnja 2016. / 07-08/16
Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.

* Ugovori o prodaji zemljišta iskazani u valuti EURO konvertirani su u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate
** Pozicija 143 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu - iznosi ažurirani na dan 08. lipnja 2016.