Savjetovanje s javnošću- Prijedlog Programa o poticanju poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

Dokumentacija

KLASA: 303-01/18-01/2
URBR: 2170-07-04-18-1
Kostrena, 06. veljače 2018.                      

OPĆINA  KOSTRENA

          JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

            OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog  Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

u razdoblju od 06. veljače do 12. veljače 2018. godine

 

Dana 6. veljače 2018. godine objavljen je nacrt Programa poticanja poduzetništva za 2018. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

Rok za podnošenje prijedloga je 12. veljače 2018. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti isključivo putem obrasca u privitku na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

Na temelju ponuđenog teksta Programa i  pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Programa poticanja poduzetništva za 2018. godinu, o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.