Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – nacrt Statuta Općine Kostrena

Dokumentacija

KLASA: 012-01/18-01/01
URBROJ: 2170-07-04-18-2
Kostrena, 23. siječnja 2018.

Na web stranicama Općine Kostrena dana 24. siječnja 2018. godine objavljen je nacrt Statuta Općine Kostrena te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31. siječnja 2018. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti isključivo putem obrazca u privitku na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kostrena: www. kostrena.hr

Na temelju ponuđenog teksta Statuta pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Statuta Općine Kostrena o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja navedeni Statut.

OPĆINA KOSTRENA