Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena

              

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Jedinstveni upravni odjel
OPĆINA KOSTRENA

 

 Kostrena, 14.  studeni  2016.

 

 

                                                     I Z V J E Š Ć E

   

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena

 

 

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o  zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena te je pozvana zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je bio 10. studeni 2016. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

 

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.