Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 2 – 12. studenoga 2014. g.

  • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • Odluka o pristupanju Općine Kostrena Lokacijskoj akcijskoj grupi Vinodol
  • Odluka o postupku, kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika u općinskoj upravi
  • Odluka o dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
  • Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. 2666.
  • Odluka o imenovanju osobe za informiranje