Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 3 – 28. travnja 2015. g.

  • Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
  • Odluka o I izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Odluka o I izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne inftastreukture
  • Odluka o stjecanju nekretnina u k.o. Kostrena-Lucija radi izgradnje dionice sabirnih i stambenih ulica u neselju Žuknica-Humina
  • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Kostrena za razdoblje 2015. – 2020. godine