Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 8 – 26. studenoga 2015. g.

  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N4
  • Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2015. godinu
  • Memorandum o razumijevanju između Općine Kostrena i trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d