Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – poziv na intervju

KLASA:112-07/17-01/02
URBROJ:2170-07-04-17-18
Kostrena, 06. studeni 2017.

 

POZIV NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto  stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen 23. listopada 2017. godine

 

dana 14. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica),

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 M.A. 10.12.1992.
10:00 I.S. 04.6.1991.
10:00  

M.B.

 

01.6.1992.