Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Kostrena na Zavodu za zapošljavanje Rijeka prijavila je potrebu za radnikom – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i to za slijedeća zanimanja:

Uvjet za odabir kandidata je da isti nemaju radnog iskustva i da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje najmanje 30 dana.

Natječaj je otvoren zaključno do 15.02.2016. godine.