U tijeku druga ponovljena javna rasprava na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana

U prostorima Narodne čitaonice Sv. Lucije u Kostreni, od 3.  do 10. listopada 2016. godine, u tijeku je drugi ponovljeni javni uvid u prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena. Javno izlaganje u postupku druge ponovljene javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kostrena, održano je u utorak, 4. listopada 2016. godine u 18.00 sati.

Ponovljena javna rasprava provodi se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji radi izvršenih korekcija u obuhvatu naselja, poslovnih i proizvodnih zona na području plana te korekcija u označavanju izgrađenih i neizgrađenih područja u dijelovima građevinskih područja naselja kao i lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a koji značajno utječu na uvjete gradnje. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana, mogu se podnositi samo u vezi s onim dijelovima koji su u odnosu na prethodni prijedlog izmijenjeni.

Do zaključenja javne rasprave 10. listopada 2016. godine, građani pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu izjaviti primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi na adresu Općine Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena.