Uhvaćena lisica u Kostreni

Dana 15. studenog 2016. godine uhvaćena je lisica na području Kostrene.

Lisica je uhvaćena u 12.30 sati, u dvorištu obiteljske kuće Bujačić, naselje Šodići, samo petnaest minuta nakon postavljanja trapule. Istu je postavila  Higijeničarska služba Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. na inicijativu komunalnog redarstva Općine Kostrena.

Daljnju obradu lisice vršit će Hrvatski veterinarski institut – Veterinarski zavod Rijeka.