Upis djece u dječji vrtić “Zlatna ribica” u pedagošku 2017/2018. godinu

  OtvorenDokumentacija
Datum i vrijeme objave
20. travnja 2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 20. travnja 2017. godine Dječji vrtić «Zlatna ribica» objavljuje

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić “Zlatna ribica” za pedagošku godinu 2017./18.

 

Prijave se podnose za sljedeće programe:

 • cjelodnevni 10 – satni program u jasličnim i vrtićkim skupinama
 • poludnevni 6 – satni program u vrtićkim skupinama

 

 1. Skraćeni upis (za djecu dosadašnje polaznike programa)
  • ispunjeni obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića
  • ispunjeni obrazac izjave o mjestu prebivališta
 2. Redovni upis (novoprijavljeni)
  • ispunjeni obrazac Prijave za upis
  • preslika domovnice i rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete
  • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • ispunjeni obrazac  Provjere mjesta prebivališta
  • uvjerenje nadležnog tijela da dijete zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena

 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

 • dijete koje zajedno s oba  roditelja ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Kostrena,
 • dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena.

 

Ukoliko podnositelji prijava ostvaruju uvjete državljanstva i prebivališta prednost pri upisu ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja
 3. djeca s teškoćama u razvoju
 4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje
 6. djeca iz obitelji s troje ili više djece
 7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

 

Vezano uz ostvarivanja reda prvenstva potrebno je dostaviti:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja – potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca  i  potvrda HZMO-a ili IP kartica za tekuću godinu  (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana za posrednika)
 3. djeca s teškoćama u razvoju – pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb
 4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list za djecu
 5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike
 6. djeca iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove za svu djecu
 7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg doplatka.

 

Prijave se zaprimaju u Dječjem vrtiću «Zlatna ribica», Kostrena, Žuknica 1a, od 2. – 12. svibnja 2017. godine, radnim danom od 08,00 – 16,00 sati , a utorkom i četvrtkom do 17,00 sati. Prijave zaprimljene nakon roka naznačenog u natječaju neće se razmatrati.

Ukoliko Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića nije dostavljen u upisnom roku smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga vrtića u narednoj pedagoškoj godini, te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovozom 2017.g.

Obrasce za prijavu upisa i izjavu o prebivalištu, kao i sve obavijesti možete dobiti na mjestu upisa, na telefon 051/289 – 573 i 289 – 574 ili na web stranici www.zlatnaribica.hr i mrežnoj stranici Općine Kostrena.