Zahtjev za ponudom – DOBAVA I POSTAVA STUPOVA JAVNE RASVJETE CESTE SVEŽANJ – DORIČIĆI

  ZatvorenDokumentacija
Datum i vrijeme objave
21. rujna 2017.

KLASA: 310-02/17-01/06
URBROJ: 2170-07-04-4-17-1
Kostrena, 21. rujna 2017.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVEDBU ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA NA GRADNJI GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – JAVNE RASVJETE CESTE SVEŽANJ – DORIČIĆI U KOSTRENI

NABAVA EVIDENCIJSKI BROJ: B-201.3/01-2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE OPĆINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, provodi postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Kostrena broj 3/17), prema uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva za dostavu ponuda.