Zapisnik sa 15. sjednice Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva

Dana 15. lipnja 2015. godine Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva održao je 15. sjednicu s početkom u 19 sati.

Na sjednici su bili nazočni: Željko Vrban, Sergio Šestan, Ester Vucelić, Davor Šalamaon i Ratko Grdaković.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
  3. Godišnji plan infrastrukturnog razvoja u 2015. godini Općine Kostrena
  4. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Nakon pročitanog zapisnika članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik sa 14. sjednice.

Ad 2.)

Nakon rasprave predsjednik daje Prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da se jednoglasno donosi

Zaključak

Daje se pozitivno očitovanje Općinskom vijeću Općine Kostrena na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.

Ad 3.)

Iz materijala koji su članovi Odbora dobili a odnose se na godišnji plan infrastrukturnog razvoja u 2015. godini, članovi Odbora su dobili uvid o dosadašnjim ulaganjima u infrastrukturne objekte i njihovom fazom realizacije u prvom tromjesečju 2015. Vidi se da su se počeli ostvarivati neki kapitalni objekti što se tiču sustava vodoopskrbe i kanalizacije, unapređenju cestovne infrastrukture, javne rasvjete i zdravstvo. Neki od projekata su u fazi realizacije i idu svojom dinamikom i planom a neki su u fazi pripreme i izrade projekata.

Nakon analize i provedene rasprave Odbor je jednoglasno dao pozitivno mišljenje o planu infrastrukturnog razvoja u Općini Kostrena.

Nakon rasprave predsjednik daje Prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da se jednoglasno usvojen slijedeći

Zaključak

Daje se pozitivno očitovanje Općinskom vijeću Općine Kostrena na Prijedlog godišnjeg plana infrastrukturnog razvoja u 2015. godini Općine Kostrena.

Ad 4.)

Odbor je raspravljao o Mjerama poticaja koje su donesene i odazivu mještana na javni poziv koji je raspisan. Zaključeno je da na žalost još uvijek nema dovoljan broj zainteresiranih i bilo bi potrebno napraviti analizu na koji način olakšati dobivanje sredstava namijenjenih poduzetnicima i omogućavanje korištenje sredstava uslužnoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Još uvijek je vidljivo da je pristup informacijama loš i selektivan i da se ne dobivaju pravovremeno. Baze koje se koriste očito su nepotpune jer iz kontakata uviđamo da pojedini vlasnici obrta ili d.o.o.- a nisu nikad kontaktirani, niti obaviješteni o bilo kakvim aktivnostima, a primjerice neki posluju i više od 15 godina na području Općine Kostrena.

Sjednica je završena u 20 sati.