Zapisnik sa 16. sjednice Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva

Dana 31. kolovoza 2015. godine Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva održao je 16. sjednicu s početkom u 17,30 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Željko Vrban, Sergio Šestan, Ester Vucelić i Davor Šalamon, te Sandra Pavlak i Martina Zekić

Zbog poslovnog puta je opravdano odsutan Ratko Grdaković

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Odbora
  2. Aktivnosti Općine Kostrene na području gospodarstva – razvitka poduzetništva i buduće aktivnosti
  3. Razno

Ad.1)

Nakon pročitanog zapisnika s 15. sjednice Odbora, isti je usvojen jednoglasno glasanjem članova Odbora.

Ad.2)

Izvješće o aktivnostima je podnijela gospođa Sandra Pavlak kao savjetnica za gospodarstvo načelnice i gospođica Martina Zekić, referent u Općini Kostrena.

Prezentacija je sastavni dio zapisnika.

Ad.3)

U ovoj točki smo se dotakli kriterija za dodjelu poticaja poduzetnicima kroz mjere poticaja poduzetništva donesenih u svibnju na sjednici Općinskog vijeća, vezano uz koje su uočeni propusti, te će članovi Odbora predložiti određene izmjene pravilnika kako bi se sredstva iskoristila i postigla svrhu za koju su bila namijenjena.

Članovi Odbora smatraju da su mjere dobre, ali da su kriteriji ograničavajući, te zaključuju kako je najvažnije da poduzetnici nemaju dugovanja spram plaćanja poreznih obveza i doprinosa, te nikakvih dugovanja prema Općini Kostrena.

Sjednica je okončana u 20.00 sati