Zapisnik sa 17. sjednice Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva

Dana 22. rujna 2015. godine Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva održao je 17. sjednicu s početkom u 17,30 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Željko Vrban, Sergio Šestan, Ester Vucelić, Davor Šalamon i Ratko Grdaković.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora
  2. Prijedlog odluke o davanju potpore tvrtki Dino Bus d.o.o, Doričići 11., u svrhu izgradnje gospodarske zgrade poslovne namjene za garažiranje i servisiranje autobusa – davanje mišljenja
  3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena – davanje mišljenja
  4. Mjere razvoja poduzetništva u Općini Kostrena – analiza
  5. Razno

Ad.1)

Nakon pročitanog zapisnika, pristupa se glasovanju i utvrđuje da je zapisnik sa 16. sjednice Odbora, jednoglasno usvojen.

Ad.2)

Nakon provedene rasprave po 2. točki dnevnog reda Odbor donosi slijedeći zaključak:

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju potpore tvrtki Dino Bus d.o.o. u svrhu izgradnje gospodarske zgrade poslovne namjene za garažiranje i servisiranje autobusa.

Ad.3)

Nakon provedene rasprave po 3. točki dnevnog reda Odbor donosi slijedeći zaključak:

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena.

Ad 4.)

Nakon analize provedbi mjera razvoja poduzetništva u Općini Kostrena članovi Odbora su suglasni da bi trebalo ići sa izmjenama određenih kriterija za dodjelu potpora, s ciljem bolje iskoristivosti sredstava namijenjenih poduzetništvu, te predlažu slijedeće izmjene Programa poticanja:

Kako bi Program poticanja poduzetništva približili što većem broju korisnika smatramo da su potrebne slijedeće izmjene:

  • Članak 5. – u opisu prava na korištenje potpora iz Programa BRISATI “ulaganja u ugostiteljsku djelatnost”.,
  • Članak 10. – Potpore na novo zapošljavanje i samozapošljavanje – Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kao i nezaposlene osobe – u NASTAVKU TEKSTA BRISATI “neprekidno najmanje 60 dana prije zapošljavanja te imaju stalno prebivalište na području Općine Kostrena”.,
  • Članak 10. – Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše 5 nezaposlenih osoba.. Na dan podnošenja zahtjeva za potporu svaki nezaposleni radnik za kojeg se traži potpora mora biti u radnom odnosu neprekidno najmanje 6 mjeseci – u NASTAVKU TEKSTA BRISATI “i sa prebivalištem u Općini Kostrena”.,
  • Članak 13. – Poticanje razvoja djelatnosti na području radne zone Šoići – DODATI TEKST: – “Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i USLUŽNIH objekata unutar radne zone Šoići”.,
  • Članak 16. – Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata – DODATI TEKST: – “sufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom i USLUŽNOM, odnosno poslovnom procesu.”.

Ad 5.)

Članovi Odbora su razmatrali određene aktivnosti za daljnji rad.

Sjednica je okončana u 19.30 sati