Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

Pozivamo Vas na sudjelovanje u najvećoj volonterskoj ekološkoj akciji u Hrvatskoj Zelena čistka koja će se držati 23. travanja 2016. godine u sklopu globalnog pokreta World Cleanup (Očistimo svijet), koji okuplja građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva.

Akcija Zelena čistka organizira se prema principu: svatko čistiti svoj kraj, a zajedno ćemo očistiti cijelu Hrvatsku! Takvim zajedničkim jednodnevnim akcijama čišćenja divljih odlagališta otpada želi se ukazati na važnost odgovornog gospodarenja otpadom i ponašanja prema okolišu. Misija je svake godine okupiti što veći broj volontera, a time i veću količinu prikupljenog otpada u svim dijelovima Hrvatske.

U Hrvatskoj je Zelena čistka prvi put provedena 2012. godine uz sudjelovanje 41.000 volontera, a prošle godine ta je brojka dosegnula 52.500 volontera koji su sakupili 6.000 tona otpada. Općina Kostrena uključena je u akciju od samog početka 2012. godine. Organizatori akcije čišćenja okoliša u Kostreni su Osnovna škola Kostrena, Turistička zajednica općine Kostrena i Općina Kostrena.

Pozivamo Vas da 23. travnja udružimo napore kako bi pokazali koliko nam je važan okoliš, priroda i naša Kostrena!

Prijaviti se možete do 13. travnja 2016.g. na tel. 209 051 ili 209 042. te na e-mail adrese: kostrena@kostrena.hr ili arianna.krajacic@kostrena.hr

U prijavi je potrebno navesti ime, prezime i broj mobilnog telefona voditelja skupine, broj osoba koje sudjeluju u akciji i prijedlog lokacije za čišćenje.