SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvješće Etičkog povjerenstva o radu za 2016. godinu

KLASA: 011-01/13-01/04

URBROJ: 2170-07-04-17-24

Kostrena, 05. siječnja 2017.

Na temelju članka 19. stavak l. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13), Etičko povjerenstvo sačinilo je slijedeće

IZVJEŠĆE o radu za 2016. godinu

Etički kodeks Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGZ 37/13) stupio je na snagu dana 30. listopada 2013. godine. Sukladno članku 16. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) Općinska načelnica je dana 11. prosinca 2013. godine imenovala Etičko povjerenstvo u sastavu Biserka Miškulin, prof.-ravnateljica O.Š. Kostrena za predsjednicu, Tamara Bulat, dipl.oecc. službenica u općinskoj upravi i mr. Predrag Petrović, univ. spec. admin. publ. službenik u općinskoj upravi.

U 2016. godini Etičko povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu prijavu.


Preuzmite dokumente