SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

PLAN PRIJAMA za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu

Na temeiju članka 6. stavak 2. Zakon o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” br. 57/12, 120/12) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica na sjednici održanoj 24. siječnja 2017. godine, utvrđuje

PLAN PRIJAMA za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijama u službu za 2017.godinu (u nastavku: Plan) utvrđuje se popis radnih mjesta za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi.

 

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena određuje se sljedeći broj osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove – 2 (dva) izvršitelja – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke. Služba za financije i gospodarstvo -1 (jedan ) – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke. Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje -1 (jedan) izvršitelj magistar struke ili stručni specijalist građevinske/arhitektonske struke.

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u “Službenim novinama Općine Kostrena” i na web stranici Općine Kostrena.


Preuzmite dokumente