SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Financijski izvještaj KD Kostrena za 2017. godinu


Preuzmite dokumente

Bilanca na dan 31.12.2017. godine pdf | BILANCA-NA-DAN-31.12.2017..pdf | 52,75 KB
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu pdf | Biljeske-uz-financijske-izvještaje-2017.-godina.pdf | 470,98 KB
Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu pdf | RACUN-DOBITI-I-GUBITKA-ZA-2017..pdf | 52,15 KB
Sponzorstva i donacije za 2017. godinu pdf | Sponzorstva-i-donacije-2017.pdf | 144,81 KB
Revizorsko mišljenje za 2017. godinu - 1. dio pdf | Revizorsko-misljenje-2017-1.-dio.pdf | 5,03 MB
Revizorsko mišljenje za 2017. godinu - 2. dio pdf | Revizorsko-misljenje-2017-2.-dio.pdf | 3,24 MB