SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Gradnja – Zahtjevi za izdavanje akata


Preuzmite dokumente

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-za-pripremne-radove.doc | 36,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole bez lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-građevinske-dozvole-bez-lokacijske-dozvole..doc | 29,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-građevinske-dozvole-s-lokacijskom-dozvolom..doc | 29,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-i-dopune-lokacijske-dozvole..doc | 30,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene ili dopune akta (rješenja ili potvrde) doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-akta-rješenja-ili-potvrde.doc | 41,00 KB
Zahtjev za izdavanje obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta doc | Zahtjev-za-izdavanje-obavijesti-o-pribavljanju-posebnih-uvjeta.doc | 27,50 KB
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta doc | Zahtjev-za-izdavanje-obavijesti-o-uvjetima-za-izradu-glavnog-projekta.doc | 27,50 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-da-se-za-građevinu-ne-izdaje-akt-za-uporabu.doc | 32,00 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacije doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-parcelacije.doc | 29,50 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-samostalnih-uporabnih-cjelina-u-zgradi.doc | 35,00 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1.10.2007 doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-1.10.2007.doc | 28,00 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 15. 2.1968 doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-15.-2.1968.doc | 27,50 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za jednostavne i druge građevine i radove doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-za-jednostavne-i-druge-građevine-i-radove.doc | 28,50 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole.doc | 32,00 KB
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja doc | Zahtjev-za-izdavanje-uvjerenja-iz-dokumenata-prostornog-uređenja.doc | 30,50 KB
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije doc | Zahtjev-za-ovjeru-prijepisa-ili-fotokopije.doc | 33,00 KB
Zahtjev za uvid u predmet doc | Zahtjev-za-uvid-u-predmet.doc | 31,50 KB
Prijava početka ili nastavka radova za jednostavne građevine doc | Prijava-početka-ili-nastavka-radova-za-jednostavne-građevine.doc | 29,50 KB
Prijava početka ili nastavka radova doc | Prijava-početka-ili-nastavka-radova.doc | 27,50 KB
Prijava početka radova na uklanjanju građevine doc | Prijava-početka-radova-na-uklanjanju-građevine.doc | 31,50 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-izmjeni-građevinske-dozvole-u-vezi-s-promjenom-imena-investitora.doc | 27,50 KB
Zahtjev za dopunu podneska doc | Zahtjev-za-dopunu-podneska.doc | 30,00 KB
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine doc | Zahtjev-za-izdavanje-dozvole-za-promjenu-namjene-i-uporabu-građevine.doc | 30,00 KB
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-bez-lokacijske-dozvole.doc | 31,50 KB
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-s-lokacijskom-dozvolom.doc | 29,00 KB