SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Ishodovanje e-Dozvole

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je sustav ‘e-dozvola’ kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem.

Sustav je implementiran na razini Države te se od kraja 2014. godine primjenjuje u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva.

Sustavom e-dozvole osigurana je ujednačenost postupka dobivanja dokumenata za područje cijele Države. Zakonski rok za izdavanje građevinske dozvole u Hrvatskoj iznosi 30 dana a brojni upravni odjeli uspijevaju, zahvaljujući sustavu, dozvolu izdati u bitno kraćem roku. Podnositelj zahtjeva može u svakom trenutku vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njegovog zahtjeva, a rješavatelj zahtjeva ima dobar pregled nad predmetima koje rješava.

Postupak postaje transparentan jer ga u svakom trenutku može nadzirati neograničen broj interesenata čime se smanjuje mogućnost manipulacije i zloporabe. Službe za upravni nadzor Ministarstva i Građevinska inspekcija mogu u svakom trenutku izvršiti uvid u svaki predmet što predstavlja financijsku uštedu u smislu troškova puta te ubrzava postupanje tih tijela. Sustav omogućava stalni pristup statistici kojom se može mjeriti učinkovitost svakog pojedinog referenta i upravnih tijela na svim razinama. Zahvaljujući sustavu, na jednom mjestu dostupan je podatak o svim građevinskim zahvatima u Državi bilo da su za njih izdana odobrenja ili su postupci izdavanja u tijeku. Sustav ima predviđen sistem upućivanja na nepravilnost u postupku na način da će Ministarstvo dobiti upozorenje da je izdan protuzakonit akt nakon čega ono, ovisno o težini nepravilnosti, poduzima odgovarajuće korake.

Sustav e-dozvole nadopunjuje se novim alatima i podacima što će u konačnici dodatno skratiti rokove i poboljšati upravne postupke.

Link: https://dozvola.mgipu.hr/