SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Vodič za gradnju / Building guide

  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se ne izdaje lokacijska dozvola?
  • Što investitor mora učiniti ako želi graditi/rekonstruirati zgradu/građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola?
  • Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina (etažiranje)
  • Što ako građevini ili njezinome dijelu želite promijeniti namjenu, a za tu promjenu nije potrebno izvoditi građevinske radove?
  • Što ako imate postojeću građevinu kojoj nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine?
  • Što ako se građevine ili njihovi dijelovi grade bez građevinske dozvole, odnosno protivnoj toj dozvoli?
  • Koje se građevine mogu graditi/koji se radovi mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje?
  • Što ako želite ukloniti postojeću građevinu?

Building guide – Vodič za gradnju za eng. jeziku

If you own land or an existing building, you should first check whether and what kind of construction or reconstruction is allowed.


Preuzmite dokumente

Vodič za gradnju pdf | 2019-vodic-za-gradnju.pdf | 1,72 MB
Building guide pdf | building-guide.pdf | 456,64 KB