SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Komunalni doprinos

Na temelju članka 78. stavka l. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, ll0/18) i članka 34. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 24. siječnja 2019. godine, donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU.

Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije. Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kostrena koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.


Preuzmite dokumente

Odluka o komunalnom doprinosu pdf | Odluka-o-komunalnom-doprinosu.pdf | 868,65 KB