SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se:
1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
4. rok plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Komunalnu naknadu plaćaju sve fizičke i pravne osobe temeljem izdanog Rješenja od strane Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.


Preuzmite dokumente

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Kostrena pdf | Odluka-o-komunalnoj-naknadi-1.pdf | 1,44 MB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade pdf | Odluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade-1.pdf | 81,81 KB
Zahtjev - komunalna naknada pdf | ZAHTJEV-kom-nak_NOVI-OBRAZAC-1.pdf | 234,95 KB