SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Subvencije kamata na poduzetničke kredite: poslovna suradnja Općine Kostrena i Privredne Banke Zagreb

Sukladno članku 11.  Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu („Službene novine Općine Kostrena“ broj 03/18)  Općina Kostrena sbvencionira  50% iznosa kamate na poduzetničke kredite gospodarskim subjektima sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji između Općine Kostrena i Privredne Banke Zagreb. Pravo na subvencioniranje kamata na kredite ostvaruju gospodarski subjekti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

  1. imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Kostrena;
  2. koji su prethodnoj godini pozitivno poslovali;
  3. imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme;
  4. imaju podmirene obveze prema Općini Kostrena, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
  5. korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Kostrena i koji je utrošen na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.

Najviši i najniži iznos kredita nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta poslovne banke. Rok povrata kredita je do 10 godina, a rok iskoristivosti do 12 mjeseci. Uvjeti kredita i instrumenti osiguranja kredita sukladni su Odluci Privredne Banke Zagreb. Ova mjera otvorena je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Općine Kostrena za 2018. godinu.

Više o uvijetima kredita saznajte u Općini Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena (Služba za financije i gospodarstvo)

Kontakt osoba:

Martina Zekić, mag.oecc.
Viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije
tel.: +385 (51) 209-071
e mail: martina.zekic@kostrena.hr