SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zapisnik – 1. sastanak Gospodarskog savjeta Načelnice Općine Kostrena

Naziv sastanka: 1. sastanak Gospodarskog savjeta Načelnice Općine Kostrena
1. Mjesto: Zgrada Općine Kostrena, Sveta Lucija 38 Početak: 13:00
Dan i datum: Četvrtak, 26. siječnja 2017. Završetak: 14:30
2. Prisutni:
  1. Mirela Marunić, Općinska načlnica
  2. Sandra Pavlak, savjetnica Načelnice za gospodarstvo
  3. Martina Zekić, Viši stručni stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije
  4. Celio Klapčić, tehnički direktor pogona TE Rijeka, HEP proizvodnja
  5. Dragana Marin, predstavnica tvrke INA d.o.o, Rafinerija nafte Rijeka –  zamjena za Senada Bešića, glavnog stručnjaka za tehnologiju
  6. Željko Šmitran, izvršni direktor, IND-EKO d.o.o.
  7. Miloš Milić, direktor, Novotehna d.d.
  8. Berisav Vranic, vlasnik tvrtke Damaco d.o.o.
  9. Dino Kleva, vlasnik tvrtke Dino Bus d.o.o.
3. Odsutni:

1.      Zlatko Marović, direktor proizvodnje, Brodogradilište Viktor Lenac2.      Danko Venturini, direktor, Ventex d.o.o.

3.      Silvija Gojević, vlasnica tvrke „Slovoteka“

4. Dnevni red:

DNEVNI RED:1. Uvodna riječ općinske načelnice;

2. Predstavljanje članova Savjeta za gospodarstvo i poduzetništvo;

3. Sažetak aktivnosti na razvoju poduzetništva u razdoblju 2014.-2017. godine (certfikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem, razvoj kataloga projekata, razvoj koncepta pametnih gradova);

4. Program poticanja poduzetništva u 2017. godini;

5. Urbana aglomeracija Rijeka (strategija razvoja UA Rijeka, projekti prijavljeni za financiranje putem integriranih teritorijalnih ulaganja, izbor gospodarstvenika-predstavnika Općine Kostrena u Savjet za konkurentnost UA Rijeka);

6. Razno

Ad.2. Izvještaj sa održanog sastanka

Sastanak je održan s ciljem upoznavanja prisutnih članova sa svrhom, ciljem osnivanja i djelokrugom rada Gospodarskog savjeta, kao povremenog, savjetodavnog tijela Općinske načelnice. Navedeni Gospodarski savjet osnovan je kao nezavisno savjetodavno tijelo, sačinjeno od reprezentativnih zastupnika gospodarskog sektora, koji aktivno prate i značajni su za gospodarski život Općine Kostrena, a njegova uloga će biti isključivo savjetodavna u smislu iznošenja stavova i potreba poslovnog sektora prema općinskim strukturama.  Članovi Gospodarskog savjeta izabrani su  iz reda značajnih gospodarskih subjekata Općine Kostrena.Nakon kratkog pozdrava, uvodnu riječ preuzela je Općinska načelnica, koja je naglasila kako se sukladno provedenim aktivnostima dovršetka procesa „Certifikacije gradova i Općina s povoljnim poslovnim okruženjem” javila potreba za formiranjem Gospodarskog savjeta Načelnice Općine Kostrena. Riječ je preuzela Sandra Pavlak, savjetnica Načelnice za gospodarstvo, koja je sažeto predstavila aktivnosti Općine Kostrena na poslovima razvitka poduzetništva u razdoblju od 2014. do 2017. godine.  Pavlak ističe Program razvoja poduzetništva, razvoj kataloga projekata, razvoj koncepta pametnih gradova i druge općinske projkete. Naglašeno je kako je u tijeku donošenje Programa poticanja poduzetništva za 2017. godinu, a slijedom navedenog prisutnima je predstavljena Martina Zekić, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj i financije, koja poduzetnicima stoji kao gospodarski servis u Općini Kostrena. Pavlak je prisutne upoznala i sa pojmom i aktivnostima vezanima uz prijavu projkata u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka, te je navedeno kako jedan od prisutnih gospodarstvenika – predstavnika Općine ulazi u Savjet za konkurentnost UA Rijeka.

Započela je rasprava prisutnih, te na samom početku Šmitran, izvršni direktor tvrtke IND-EKO d.o.o.., ističe potrebe gospodarstvenika za dovođenjem optičkog interneta, rješavanjem pitanja kanalizacije u radnoj zoni Šoići i potrebom za rješavanjem neprikladnog skretanja prema radnoj zoni Šoići. Ostali prisutni članovi Gospodarskog savjeta uočavaju iste probleme i potrebe. Načelnica ističe važnost navedenih projekata i svijest o rješavanju potreba gospodarstvenika, na čemu se aktivno radi. Kao jedan od važnih projekata navodi se rotor Šoići, koji će omogućiti adekvatno i sigurno skretanje kamiona i šlepera prema radnoj zoni. Projekt je u tijeku ishodovanja građevinske dozvole.

Berislav Vranić, vlasnik tvrtke Damaco d.o.o. navodi važnost projekata Javno privatnog partnerstva i edukacije vezane uz EU fondove. Šmitran ističe iskustvo tvrtke IND-EKO u povlačenju sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Nastavlja se rasprava o prijavi projekata na EU fondove i naglašava se otežavajuća okolnost kod bodovanja prijavljenih projekata od strane Općine Kostrena, a to je visoki index razvijenosti.

U raspravu se uključuju ostali prisutni članovi i navode dobru suradnju sa općinskim službama. Dragana Marin, predstavnica tvrke VIKTOR LENAC, odnosno zamjena za odsutnog Senada Bešlića, glavnog stručnjaka za tehnologiju ističe dobru suradnju sa Općinskom načelnicom. Dino Kleva, vlasnik tvrtke Dino Bus navodi kako primjećuje značajne pomake u razvoju gospodarstva u posljednje dvije godine u Općini Kostrena. Rasprava se privodi kraju. Načelnica pozdravlja prisutne, te ističe važnost ovakvih otvorenih rasprava, kako bi se gospodarstvenici naše Općine izravno uključili u rješavanje problema sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju.

Prisutnima su uručeni Vodič za poduzetnike i investitore I Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. Sastanak je završio u 14:30 sati.

Ad  2. Plan aktivnosti za naredni period

Sukladno dogovoru:1.      Članovi Gospodarskog savjeta Načelnice i predstavnici Općine Kostrena imaju zadatak izabrati jednog od predstavnika u Savjet za konkurentnost UA Rijeka

2.      Do slijedećeg sastanka biti će izabrane aktualne teme o kojima će se razpravljati

Zapisnik vodila: Martina Zekić

 

KLASA: 303-01/14-01/11

URBR: 2170-07-04-17-60