SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zapisnik sa sastanka na temu vezanu uz ustrojavanje urbane aglomeracije Rijeka

Sastanak vijećnika Općine Kostrena, općinske Načelnice, zamjenika Načelnice te zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke, Miroslava Matešića i Nataše Zrilić, savjetnice gradonačelnika za razvoj na temu vezanu uz ustrojavanje urbane aglomeracije Rijeka.

Tema sastanka: Prezentacija teme vezane uz ustrojavanje urbane aglomeracije Rijeka.

Datum i vrijeme: 15. lipnja 2015. u 16:30 sati

Lokacija: prostorije Općine Kostrena, Sveta Lucija 38

Organizator: Općina Kostrena

 

DNEVNI RED:

 • Uvodna riječ Načelnice Općine Kostrena
 • Prezentacija plana urbane aglomeracije grada Rijeke
 • Diskusija s članovima Općinskog Vijeća , prijedlozi, komentari i odgovaranje na pitanja

 

PRISUTNI:

 • Miroslav Matešić, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke
 • Nataša Zrilić, savjetnica gradonačelnika za razvoj
 • Mirela Marunić, općinska Načelnica
 • Davor Willheim, zamjenik Načelnice
 • Željko Vrban, Vijećnik
 • Tonković Darko, Vijećnik
 • Danila Medanić, Vijećnica
 • Ankica Lorinc, Dopredsjednik Vijeća
 • Sandra Pavlak, savjetnica Načelnice
 • Lili Ivetac, vanjska suradnica

 

ZABILJEŠKE

Sastanak je započeo u 16:30 sati.

Gradonačelnikova savjetnica za razvoj, Nataša Zrilić, predstavila je dosadašnje aktivnosti na projektu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o integriranom teritorijalnom razvoju, tzv. ITU-mehanizam, koji predstavlja osnovu za realizaciju sredstava iz fondova EU i koji je potreban i zbog prilagodbe ciljevima i kriterijima EU po pitanju regionalnog razvoja, te prema Zakonu o regionalnom razvoju RH.

Procedura ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeka uključuje suglasnost predstavničkih tijela svih jedinica lokalnih samouprava (općinska ili gradska vijeća) koje su pozvane da se uključe u aglomeraciju, no konačnu odluku o ustroju donosi resorni ministar.

U cilju donošenja Strategije razvoja razvoja urbanog područja, u narednom razdoblju prikupit će se niz relevantnih statističkih podataka koji se odnose na Rijeku te općine i gradove koji će ući u sustav aglomeracije.

Savjetnica za razvoj tako je najavila slanje upitnika za prikupljanje podataka te radionice i konzultacije s općinama i gradovima partnerima. Strategiju razvoja potrebno je donijeti do studenog i to do razine ciljeva koje je Hrvatska ispregovarala u pristupnim pregovorima EU.

Sastanak je završio u 18:00 h.

Izradio: Martina Zekić, pripravnik