SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Program poticanja poduzetništva u 2022. godini

Javni poziv gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2022. g.

 

Programom poticanja razvoja poduzetništva Općine Kostrena za 2022. godinu (“Službene novine Općine Kostrena” br. 3/22)  utvrđuju se opći uvjeti, mjere, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih subvencija Općine Kostrena za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika subvencija.

Općina Kostrena u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionira sljedeće mjere i aktivnosti:

 1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika,
 2. nabavku opreme,
 3. novo zapošljavanje i samozapošljavanje na neodređeno vrijeme,
 4. zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme,
 5. kamate na poduzetničke kredite,
 6. razvoj djelatnosti na području Općine Kostrena,
 7. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja,
 8. troškove pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije,
 9. troškove ulaganja u standarde kvalitete,
 10. troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
 11. digitalizaciju poslovanja.

 

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.


Preuzmite dokumente

Javni poziv gospodarskim subjektima docx | Javni-poziv-gospodarskim-subjektima-za-dodjelu-subvencija-za-poticanje-poduzetnistva-Opcine-Kostrena-u-2022.-g..docx | 92,32 KB
Program poticanja poduzetništva u 2022. godini pdf | SNOK-3.22-Program-poticanja-poduzetnistva-u-2022.-godini.pdf | 614,57 KB
Obrazac 1 - Subvencija troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata docx | Obrazac-1-Subvencija-troskova-pokretanja-gospodarske-aktivnosti-gospodarskih-subjekata-pocetnika.docx | 32,45 KB
Obrazac 2 - Subvencija nabavke opreme docx | Obrazac-2-Subvencija-nabavke-opreme.docx | 32,49 KB
Obrazac 3 - Subvencija za novo zapošljavanje i samozapošljavanje na neodređeno vrijeme docx | Obrazac-3-Subvencija-za-novo-zaposljavanje-i-samozaposljavanje-na-neodredeno-vrijeme.docx | 32,98 KB
Obrazac 4 - Subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme docx | Obrazac-4-Subvencija-za-zaposljavanje-i-samozaposljavanje-osoba-do-30-godina-starosti-i-invalidnih-osoba-na-neodredeno-vrijeme.docx | 32,96 KB
Obrazac 5 - Subvencija kamata na poduzetničke kredite docx | Obrazac-5-Subvencija-kamata-na-poduzetnicke-kredite.docx | 32,66 KB
Obrazac 6 - Subvencija razvoja djelatnosti na području Općine Kostrena docx | Obrazac-6-Subvencije-razvoja-djelatnosti-na-podrucju-Opcine-Kostrena.docx | 32,93 KB
Obrazac 7 - Subvencija troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškova prekvalifikacije i doškolovanja docx | Obrazac-7-Subvencija-troskova-polaganja-strucnih-i-majstorskih-ispita-troskova-prekvalifikacije-i-doskolovanja.docx | 32,68 KB
Obrazac 8 - Subvencija troškova pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovljive izvore energije docx | Obrazac-8-Subvencija-troskova-pripreme-projektne-dokumentacije-za-energetsku-obnovu-poslovnih-objekata-i-obnovljive-izvore-energije.docx | 32,41 KB
Obrazac 9 - Subvencija troškova ulaganja u standarde kvalitete docx | Obrazac-9-Subvencija-troskova-ulaganja-u-standarde-kvalitete.docx | 32,27 KB
Obrazac 10 - Subvencija troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije docx | Obrazac-10-Subvencija-troskova-izrade-projektnih-prijedloga-za-sufinanciranje-iz-fondova-Europske-Unije.docx | 32,61 KB
Obrazac 11 - Subvencija digitalizacije poslovanja docx | Obrazac-11-Subvencija-digitalizacije-poslovanja.docx | 32,52 KB
Prilog 1 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti doc | Prilog-1-Izjava-o-koristenim-potporama-male-vrijednosti-2.doc | 60,00 KB
Prilog 2 - Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka docx | Prilog-2-Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka-1.docx | 30,29 KB
Prilog 3 - Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija docx | Prilog-3-Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-provodenje-kontrole-nad-namjenskim-i-zakonitim-trosenjem-dodijeljenih-nepovratnih-subvencija-2.docx | 40,14 KB
Prilog 4 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja doc | Prilog-4-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.doc | 38,00 KB
Obrazac P - paušalni obrti - MJERA 2 doc | Obrazac-P-pausalni-obrti-MJERA-2.doc | 57,50 KB
Izvješće o iskorištenim sredstvima subvencija doc | Izvjesce-o-iskoristenim-sredstvima-subvencija-Program-poticanja-poduzetnistva-Opcine-Kostrena-za-2022.-godinu.doc | 72,00 KB
Izvješće o dodijeljenim subvencijama iz Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2022. godinu pdf | Izvjesce-o-dodijeljenim-subvencijama-iz-Programa-poticanja-poduzetnistva-Opcine-Kostrena-za-2022.pdf | 558,24 KB