SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

POSLOVNA ZONA K-3 ŠOIĆI

Poslovna zona K -3 Šoići obuhvaća prostor koji se nalazi u istočnom dijelu Kostrene. Zona je prometno povezana sa centrom općine i državnom cestom D – 8 (“Jadranska magistrala”) na sjevernom dijelu zone. Ukupna površina zone iznosi 15,96 ha. Zona je djelomično izgrađena.

Na sjevernom dijelu zone nalaze se tri poslovne građevine i na južnom tri građevine svojim  pogonima. Ovaj dio zone ima izgrađenu komunalnu infrastrukturu: cestovni promet,  elekomunikacijsku instalaciju, energetiku (izgrađena nova TS), javnu rasvjetu i kanalizacijsku mrežu spojenu na pročišćivač sa bio – diskom. Poslovna zona Šoići predviđena je za gradnju objekata za  proizvodne, uslužne, skladišne, trgovačke, komunalno – servisne i slične djelatnosti.

OPĆI PODATCI:

Ukupna površina zone: 15,96 ha

Dopuštene aktivnosti – namjena zemljišta: proizvodno – uslužne

Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,6

Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 0,8

Broj aktivnih subjekata u zoni: 6

Ukupni broj zaposlenih u njima: 120

Popunjenost raspoložive površine zone:  <66%

 

TEHNIČKI PODATCI:

PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)

Pristupna cesta  – da

Autocesta – 1 km

Industrijski kolosjek – ne

Željeznica – 3 km

Zračna luka – Rijeka, 10 km

Morska luka – Rijeka, 10 km

 

PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM) INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Pristupna cesta  – da Vodovod – da
Autocesta – 1 km Cijena vode za gospodarstvo – 14,65 kn/m³
Industrijski kolosjek – ne Javna odvodnja – da
Željeznica – 3 km Mogućnost priključka na pročistač – da
Zračna luka – Rijeka, 10 km Cijena odvodnje za gospodarstvo – 5,44 kn/m³
Morska luka – Rijeka, 10 km Električna energija – da
Plinovod -da
Telekomunikacijska mreža – da
POVRŠINE U PONUDI TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Broj parcela – nije parcelirano Komunalni doprinosi za djelatnost u zoni – 30 kn/m3
Ukupna površina – 7 ha Oslobođenje od plaćanja doprinosa – ne
Način raspolaganja zemljištem : Obročno plaćanje: 1-3 godine
Prodaja – 400 kn/m2 Iznos komunalne naknade: 2-4 kn/m2
Pravo građenja – Oslobođenje od plaćanja naknade – ne
Vlasništvo – općinsko/privatno
Moguće poduzetničke aktivnosti – trgovina/usluge/ proizvodna

 

KONTAKT PODACI:

Egon Dujmić, telefon: 051/209002, e – mail: egon.dujmic@kostrena.hr

Martina Zekić, telefon: 051/209071, e – mail: martina.zekic@kostrena.hr

 

 

 


Preuzmite dokumente

Poslovna zona K3 Šoići - brošura pdf | Letak-Poslovna-zona-K3-Šoići.pdf | 1,73 MB