SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

POZIV na pisano testiranje – Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2170-22-04-23-8

Kostrena, 23. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) KANDIDATA/KANDIDATKINJA

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 5. svibnja 2023. godine na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena te u Narodnim novinama broj 48/2023.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati/kandidatkinje prijavljeni na predmetni javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su o testiranju obaviješteni elektronskim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na javni natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provest će se putem pisanog testiranja sukladno Pravilima i Uputama prethodno objavljenim na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena koje se mogu pronaći na sljedećoj poveznici: https://kostrena.hr/javni-natjecaj-za-imenovanje-procelnika-procelnice-upravnog-odjela-za-opce-pravne-poslove-i-lokalnu-samoupravu-2/ .

S kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provest će se:

*dana 31. svibnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u zgradi Općine Kostrena (vijećnica) na adresi Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

 

Za kandidata/kandidatkinju koji/a formalno ispunjava uvjete i bude pozvan/a, a ne pristupi provjeri uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima/kandidatkinjama će se podijeliti pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta.

O vremenu održavanja intervjua kandidate/kandidatkinje će se naknadno obavijestiti, nakon provedenog pisanog testiranja putem e-mail adrese.

 

Povjerenstvo za provedbu

         javnog natječaja

Preuzmite dokumente

Poziv - pisano testiranje pdf | POZIV-pisano-testiranje.pdf | 185,02 KB