SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Prostorni plan Općine Kostrena

Prostorni plan Kostrene  (Službene novine PGŽ 7/01)

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 u Kostreni

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-2

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N3 u Kostreni

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 u Kostreni

 

UPU GP za sportsko-rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni I. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići:

https://zavod.pgz.hr/sn_jls/kostrena/2017_09_1382_izrada.pdf, https://zavod.pgz.hr/sn_jls/kostrena/2018_04_1382_izrada1.pdf

 

 

Sve izmjene i dopune prostornih planova nalaze se na poveznici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje: https://zavod.pgz.hr/ 

 


Preuzmite dokumente

Grafički dio karta 1 Prostornog plana pdf | karta-1.pdf | 4,60 MB
Grafički dio karta 2 Prostornog plana pdf | karta-2a.pdf | 2,90 MB
Grafički dio karta 2b Prostornog plana pdf | karta-2b.pdf | 2,89 MB
Grafički dio karta 3a Prostornog plana pdf | karta-3a.pdf | 3,13 MB
Grafički dio karta 3b Prostornog plana pdf | karta-3b.pdf | 3,25 MB
Grafički dio karta 3c Prostornog plana pdf | karta-3c.pdf | 3,08 MB
Grafički dio karta 4a Prostornog plana pdf | karta-4a.pdf | 5,85 MB
Grafički dio karta 4b Prostornog plana pdf | karta-4b.pdf | 3,83 MB