SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

DETALJNI PLAN UREĐENJA “UVALA ŽURKOVO”


Preuzmite dokumente

Odredbe za provođenje pdf | ODREDBE-ZA-PROVODJENJE_DPU-ŽURKOVO.pdf | 460,84 KB
Obavezni prilozi pdf | OBAVEZNI-PRILOZI_DPU-ŽURKOVO.pdf | 611,14 KB
Detaljna namjena površina pdf | Detaljna-namjena-površina_KARTA_1.pdf | 2,78 MB
Prometna infrastruktura pdf | Prometna-infrastruktura.pdf | 1,57 MB
Instalacije vodovoda pdf | Instalacije-vodovoda.pdf | 1,31 MB
Instalacije odvodnje pdf | Instalacije-odvodnje.pdf | 1,34 MB
Instalacije telekomunikacija pdf | Instalacije-telekomunikacija.pdf | 1,29 MB
Elektroenergetska infrastruktura pdf | Elektroenergetska-infrastruktura.pdf | 1,37 MB
Instalacije plinovoda pdf | Instalacije-plinovoda.pdf | 1,29 MB
Uvjeti korištenja, zaštite i uređenja prostora pdf | Uvjeti-korištenja-zaštite-i-uređenja-prostora.pdf | 1,20 MB
Uvjeti gradnje pdf | Uvjeti-gradnje.pdf | 1,53 MB
Uvjeti gradnje_2 pdf | Uvjeti-gradnje_2.pdf | 1,62 MB
Vel.i namjena građ.čestica/veličina i površina građevina pdf | Vel.i-namjena-građ.čestica_veličina-i-površina-građevina.pdf | 8,47 KB
Veličina i namjena javnih površina pdf | Veličina-i-namjena-javnih-površina.pdf | 7,39 KB
Bilanca snage po pojedinim zonama namjene pdf | Bilanca-snage-po-pojedinim-zonama-namjene.pdf | 12,17 KB