SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA U IZRADI

U skladu s Odlukama općinskog vijeća Općine Kostrena o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja u smislu usklađenja s Prostornim planom uređenja, te te provjere rješenja prometne i komunalne infrastrukturne mreže i drugih pokazatelja, u postupku provedbe javne rasprave – javnog uvida i javnog izlaganja na projedloge planova, objavljuju se prijedlozi planova na službenim internet stranicama Općine Kostrena.


Vezane stranice