SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

3. PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA UPU N-4 – DOKUMENTACIJA

U skladu s člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, temeljem podnesaka Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dostavlja obavijest o provedbi postupka

TREĆE PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE

NA PRIJEDLOG

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4

 

Treći ponovljeni javni uvid prijedloga Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4 održati će se u prostorima Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14 u razdoblju od 5. studenog do zaključno 15. studenog 2019. godine i to:

            PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM od 9.00 do 14.00 sati,

            UTORKOM I ČETVRTKOM od 14.00 do 19.00 sati. 

Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna UPU N-4 održat će se u dvorani Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14 u četvrtak 14. studenog 2019. godine u 17.00 sati.

Do zaključenja javne rasprave 15. studenog 2019. godine, građani pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu izjaviti primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi na adresu Općine Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena.


Preuzmite dokumente

TEKSTUALNE ODREDBE PRIJEDLOGA UPU N-4 pdf | 2019-10-Odredbe-N4.pdf | 663,45 KB
KARTA 1 - NAMJENE POVRŠINA UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_1_PP_III._PJR-1.namjena.pdf | 3,22 MB
KARTA 2a - PROMET UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_2a_PP_III._PJR-2a.promet.pdf | 4,14 MB
KARTA 2b - VODOOPSKRBA I ODVODNJA UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_2b_PP_III._PJR-2b.-voda.pdf | 3,69 MB
KARTA 2c - ELEKTROENERGETIKA UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_2c_PP_III._PJR-2c.-elektro.pdf | 3,53 MB
KARTA 3 - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_3_PP_III._PJR-3.uvjeti.pdf | 3,50 MB
KARTA 4 - UVJETI GRADNJE UPU N-4 pdf | 2019-10-UPU-N4_KARTA_4_PP_III._PJR-4.naƒin-i-uvjeti-gradnje.pdf | 3,47 MB
Izvješće o provedenoj trećoj ponovljenoj javnoj raspravi pdf | 2019-11-Izvješće_N4_III.-PJR.pdf | 10,61 MB