SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE R-1


Preuzmite dokumente

Karta namjene površina pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_1-1.pdf | 1,68 MB
Karta prometa pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.1-1.pdf | 1,78 MB
Vodoopskrba pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.2-1.pdf | 1,61 MB
Odvodnja pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.3-1.pdf | 1,68 MB
Elektronička infrastruktura pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.4-1.pdf | 1,61 MB
Elektroenergetika pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.5-1.pdf | 1,63 MB
Plinoopskrba pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_2.6-1.pdf | 1,60 MB
Karta uređenja i zaštite površina pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_3-1.pdf | 1,66 MB
Način i uvjeti gradnje pdf | 2018_06-ID-UPU-R1_PPJR_karta_4-1.pdf | 1,69 MB
Obrazloženje plana pdf | 2018-06-Obrazloženje-1.pdf | 431,68 KB
Odredbe za provođenje pdf | 2018-06-Odredbe-1.pdf | 427,97 KB