SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA DRUGE PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, objavljuje poziv za

 

DRUGU PONOVLJENU

JAVNU RASPRAVU NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4 U OPĆINI KOSTRENA

 

Druga ponovljena Javna rasprava na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 održat će se u prostorijama Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14.

Javni uvid u nacrt konačnog prijedloga plana održat će se u razdoblju

 

od 6. lipnja do zaključno 14. lipnja 2019. godine i to:

 

         PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM od 9.00 do 14.00 sati,

         UTORKOM I ČETVRTKOM od 14.00 do 19.00 sati. 

 

Javno izlaganje u postupku javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 održat će se u dvorani Narodne čitaonice Sv. Lucije, Sv. Lucija 14 u utorak, 11. lipnja 2019. godine u 17.00 sati.

Druga ponovljena Javna rasprava provodi se sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, a temeljem podneska Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (Službene novine Općine Kostrena broj 9/17 i 4/18) kojom se vrši usklađenje urbanističkog plana uređenja s Prostornim planom uređenja Općine Kostrena („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 7/01, 22/01, 20/07, 23/07 i „Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/17 i 11/17), te Zaključka Općinskog načelnika Općine Kostrena kojim je usvojen prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 za provedbu druge ponovljene javne rasprave.

Do zaključenja javne rasprave 14. lipnja 2019. godine, građani pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu izjaviti primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi na adresu Općine Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena.

 


Preuzmite dokumente

Karta 1 - NAMJENA PROSTORA pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_1_PP_II._PJR.pdf | 3,11 MB
Karta 2a - PROMET pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_2a_PP_II._PJR.pdf | 4,04 MB
Karta 2b - VODOOPSKRBA I ODVODNJA pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_2b_PP_II._PJR.pdf | 3,58 MB
Karta 2c - ENERGETIKA pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_2c_PP_II._PJR.pdf | 3,43 MB
Karta 3 - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_3_PP_II._PJR.pdf | 3,39 MB
Karta 4 - NAČIN I UVJETI GRADNJE pdf | 2019-05-UPU-N4_KARTA_4_PP_II._PJR.pdf | 3,37 MB
TEKSTUALNE ODREDBE UPU N-4 pdf | 2019-05-Odredbe-N4.pdf | 662,60 KB