SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4 – 1. IZMJENE I DOPUNE


Preuzmite dokumente

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU građevinskog područja naselja N-4 u Kostreni pdf | Odluka-o-donošenju-I.-izmjena-i-dopuna-UPU-građevinskog-područja-naselja-N-4-u-Kostreni.pdf | 7,32 MB
Karta 1 - namjena površina pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-1.namjena.pdf | 3,11 MB
Karta 2a - prometna infrastruktura pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-2a.promet.pdf | 4,04 MB
Karta 2b - vodoopskrba i odvodnja pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-2b.-voda.pdf | 3,59 MB
Karta 2c - elektroenergetska infrastruktura i EKI pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-2c.-elektro.pdf | 3,43 MB
Karta 3 - uvjeti korištenja i zaštite površina pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-3.uvjeti.pdf | 3,39 MB
Karta 4 - način i uvjeti gradnje pdf | 2020-02-UPU-N4_KARTA-4.način-i-uvjeti-gradnje.pdf | 3,37 MB