SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI (UPU – R1)


Preuzmite dokumente

Odredbe za provođenje pdf | ODREDBE-ZA-PROVOĐENJE.pdf | 215,95 KB
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - 1. Izmjene i dopune 2019. pdf | 2019_04-Odredbe_R1.pdf | 472,58 KB
URB.PLAN UREĐENJA GRAĐ.POD.ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI pdf | URBANISTIČKI-PLAN-UREĐENJA-GRAĐEVINSKOG-PODRUČJA-ZA-SPORTSKO-REKREACIJSKU-NAMJENU-R-1-U-KOSTRENI-.pdf | 178,37 KB
1. IZMJENE I DOPUNE UPU R-1 pdf | 1.-Izmjene-i-dopune-UPU-R-1-Sluzbene-novine-OK-3-19.pdf | 147,54 KB
Korištenje i namjena površina pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_1.pdf | 2,31 MB
Ceste, ulice i javne prometne površine pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.1.pdf | 2,42 MB
Vodoopskrba pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.2.pdf | 2,25 MB
Odvodnja otpadnih voda pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.3.pdf | 2,32 MB
Pošta i telekomunikacije pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.4.pdf | 2,23 MB
Elektroenergetika pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.5.pdf | 2,25 MB
Cijevni transport plina pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_2.6.pdf | 2,23 MB
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_3.pdf | 2,46 MB
Način i uvjeti gradnje pdf | 2019_04-ID-UPU-R1_karta_4.pdf | 2,32 MB