SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI (UPU – R1)


Preuzmite dokumente

Odredbe za provođenje pdf | ODREDBE-ZA-PROVOĐENJE.pdf | 215,95 KB
URB.PLAN UREĐENJA GRAĐ.POD.ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI pdf | URBANISTIČKI-PLAN-UREĐENJA-GRAĐEVINSKOG-PODRUČJA-ZA-SPORTSKO-REKREACIJSKU-NAMJENU-R-1-U-KOSTRENI-.pdf | 178,37 KB
Korištenje i namjena površina pdf | Korištenje-i-namjena-površina-2.pdf | 1,43 MB
Ceste, ulice i javne prometne površine pdf | Ceste-ulice-i-javne-prometne-površine.pdf | 1,51 MB
Vodoopskrba pdf | Vodoopskrba.pdf | 1,32 MB
Odvodnja otpadnih voda pdf | Odvodnja-otpadnih-voda.pdf | 1,33 MB
Pošta i telekomunikacije pdf | Pošta-i-telekomunikacije.pdf | 1,33 MB
Elektroenergetika pdf | Elektroenergetika.pdf | 1,36 MB
Cijevni transport plina pdf | Cijevni-transport-plina.pdf | 1,33 MB
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf | Uvjeti-korištenja-uređenja-i-zaštite-površina-1.pdf | 1,40 MB
Način i uvjeti gradnje pdf | Način-i-uvjeti-gradnje-2.pdf | 1,44 MB