SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Analiza gospodarskog profila Općine Kostrena

Općina Kostrena jedna je od ukupno dvadeset dvije općine i četrnaest gradova u sastavu Primorsko-goranske županije. Smještena je  u neposrednoj blizini Grada Rijeke kao županijskog središta, a zbog svog longitudinalnog položaja i oblika državnom cestom D-8. Općina Kostrena zauzima ukupno 59,87 km2 površine na kopnu i moru, od čega je kopneni dio 12,07 km2 .

Općina Kostrena je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 12 km2 imala 4.180 stanovnika, što predstavlja 1,41% od ukupnog broja stanovnika Primorsko-goranska županije, odnosno 0,10% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Kostreni je 348 stanovnika/km2. Postojeće funkcioniranje prometnog sustava Općine Kostrena zasniva se na korištenju malog dijela jadranske magistrale (državne ceste D-8) za vođenje tranzitnog prometa, te isto paralelno položene druge dvije longitudinalne prometnice, od kojih južna ide uz priobalje poluotoka te svoju funkciju postiže u ljetnim mjesecima kao prilazna prometna veza rekreacijskim i kupališnim zonama, dok je sjeverna prometnica položena kroz najstarija naselja Kostrene i služi lokalnom prometu tih naselja.

Poseban značaj Općini Kostrena, sagledano u okviru prostora Primorsko – goranske županije i šireg prostora Republike Hrvatske, svakako daje smještaj značajnih industrijskih (INA – Rafinerija nafte Rijeka i Brodogradilišta “Viktor Lenac”) i energetskih (Termoelektrana Rijeka) sadržaja na njenom prostoru. Smještaj tri jaka gospodarstvena subjekta na području male općine kao što je Kostrena čini je uključenom u gospodarski i energetski sustav županije i države, a ujedno svrstava i među bogatije općine obzirom na prihode u godišnjem proračunu po stanovniku.

Brodogradilište Viktor Lenac ukupno zapošljava  592 radnika, od čega 17 radnika su zaposlenici Viktor-servisa d.o.o. Termoelektrana Rijeka I najveći je pogon u elektro-gospodarstvu Primorsko goranske županije. S instaliranim 320 MW snage (303 MW na izlazu), čini 62 % ukupnog potencijala Županije.  Prema podatcima iz Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za radoblje od 2014. do 2020. godine u termoelekrani je danas zaposleno 140 djelatnika, planirano je 160, a koriste se i usluge kooperanata. Rafinerija nafte u Urinju ima kapacitet prerade 6,5 milijuna tona godišnje i zapošljava oko 1200 djelatnika, a velikim dijelom je orijentirana i na rad kooperantskih poduzeća.

U Ožujku 2015. godine prezentiran je Projekt Novo lice Kostrene koji definira prostor i okoliš na novi i kvalitetniji način. Projekt  također definira razvoj projekata koji nisu bili definirani do sada. Projekt je fokusiran na uređenje javnog prostora –  parkova, dječjih igrališta, sportskih terena, rekreacijskih površina te uređenje prometnica, odnosno obilježavanje biciklističkih i staza za trčanje

Predložena je i djelomična izmjena regulacije prometa te rekonstrukcija dijela postojeće prometne mreže. Neki od projekata jesu izgradnja  Marine Žurkovo, nogometnog centra, golf vježbališta.. Implementacija ovih projekata omogućiti će razvoj malog  poduzetništva.

Na području općine Kostrena najviše poslovnih subjekata koncentrirano je u tri sektora:

  • Trgovina na veliko i malo (popravak motornih vozila i motocikala) – 25 %
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – 20,86 %
  • Građevinarstvo 15,32 %.

Tablica 1. Broj tvrtki prema sektorima u Općini Kostrena
Izvor: Tim za certifikaciju, ožujak 2016. Godina, prema podatcima HGK (godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu)

Prema broju zaposlenih vodeći su sektori :

  • Trgovina na veliko i malo (popravak motornih vozila i motocikala – 34 %
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – 22,5 %
  • Građevinarstvo – 13 %

 

 

Izradio:

Tim za certifikaciju