SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Analiza tržišta rada Općine Kostrena

Dobna struktura stanovništva je jedan od najvažnijih pokazatelja vitalnosti i potencijala stanovništva. Prema podatcima DZS-a (popis stanovništva 2011. godine u Općini Kostrena od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva (15-64 godine)  zaposleno je 57,5 %.


BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA U OPĆINI KOSTRENA..

Na temelju prikupljenih podataka od stane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Statistika On-line) krajem veljače 2015. godine u Općini Kostrena bilo je ukupno 202 nezaposlene osobe, od čega 72 muškarca i 130 žena. Prema obrazovanju i spolu, od ukupnog broja nezaposlenih najveći dio ima završenu srednju školu (102 nezaposlena – 44 muškarca/58 žena), a uzevši u obzir zanimanje najveći broj nezaposlenih jesu ekonomske struke (ukupno 16), uredski službenici (ukupno 13),prodavači (ukupno 15), domaćinska zanimanja (ukupno 19)..


RAST ZAPOSLENOSTI – DOBRA PERCEPCIJA BUDUĆNOSTI

                Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vidljivo je kako zaposlenost u Općini Kostrena raste, a kao jedan od razloga jest i aktivan općinske vlasti na poticanju poduzetništva i obrta.  Tako je u periodu od 2013. do 2016. godine broj ukupno zaposlenih radnika kod pravnih osoba, obrtnika i broj zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima porastao sa 497 na 573. Što se tiče percepcija za budućnost, Općina će nastaviti putem Programa razvoja poduzetništva aktivno promicati razvoj poduzetništva te predviđamo daljnji rast broja zaposlenih.

Grafikon 1. Zaposlenost/ 2016. godina
Izvor: HZMO, Osiguranici na dan 30. travnja 2016. godine


KRETANJE ZAPOSLENOSTI U BUDUĆNOSTI

Ciljanim ispitivanjem na uzorku aktivnih trgovačkih društava, obrtnika i samostalnih djelatnika sa područja Općine Kostrena za  potrebe realizacije „Programa poticanja poduzetništva Općine za 2015. godinu“ realizirana je aktivnost prikupljanja informacija o interesu i potrebi poduzetnika, te utvrđivanja uvjeta, kriterija i postupaka dodjele bespovratnih potpora u formi malog i srednjeg poduzetništva na području grada Općine Kostrena.

Anketom  su prikupljeni podaci kroz  područja kretanja trenda zaposlenosti u obrtu/tvrtki, a u svrhu identificiranja vlastitih potreba poduzetnici su naveli zanimanja koja smatraju da će im biti potrebna u poslovanju u narednih 3 godine, sa ciljem osiguravanja potrebne radne snage u obrtništvu i osiguravanja stručne radne snage. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područna služba Rijeka, navedeni prijedlozi biti će uvršteni u Odluku o stipendiranju deficitarnih zanimanja 2016/2017. godine. Cilj ovog programa jest stvoriti poticajno poslovno okruženje, te osigurati stručnu radnu snagu, kako u obrtništvu, tako i u cjelokupnom gospodarstvu. Na ovaj način želi se potaknuti upis učenika u deficitarna zanimanja i partnersko djelovanje na području obrazovanja kadrova u skladu s potrebama gospodarstva.

Slika 1. Rezultati poduzetničke ankete, 2015. godina
Izvor: Analiza poduzetničke ankete