SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za prodaju k.č. broj 5219/5 u k.o. Kostrena-Lucija

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 4. travnja 2019. godine .

Javni natječaj za prodaju k.č. broj 3900 u k.o. Kostrena – Lucija

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 4. travnja 2019. godine .

Javni natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta k.č. broj 3460 u k.o. Kostrena-Lucija radi poljoprivredne obrade

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 22. ožujka 2019. godine .

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 5. ožujka 2019. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2019. godini

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 26. ožujka 2019. godine .