SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i javni pozivi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog automobila oznake PEUGEOT 406 1,7 SR

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 21. siječnja 2019. godine .

Natječaj za člana Uprave (direktora) KD Kostrena d.o.o.

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 22. siječnja 2019. godine .

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OBRAZOVANJA U OPĆINI KOSTRENA U 2019. GODINI

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 31. siječnja 2019. godine .

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU PROMICANJA KULTURE U OPĆINI KOSTRENA U 2019. GODINI

   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 23. siječnja 2019. godine .

Natječaj za radno mjesto- Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju za djecu s posebnim potrebama

   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 28. prosinca 2018. godine .

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2019. GODINI

   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 17. siječnja 2019. godine .

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 12. prosinca 2018. godine .

Poziv na prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena

Općina Kostrena objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena.

   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 14. prosinca 2018. godine u 10:00 sati .