SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Natječaji za obavljanje komunalne djelatnosti

OBAVIJEST – Pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti DIMNJAČARSKIH POSLOVA na području Općine Kostrena

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena u Elektroničkom oglasniku javne […]

Obavijest o nadmetanju za postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA.

U svrhu pokretanja postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA u Elektroničkom oglasniku […]

OBAVIJEST – Pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti DIMNJAČARSKIH POSLOVA na području Općine Kostrena

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena u Elektroničkom oglasniku javne […]

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE TE ZAŠTITE BILJA I SUZBIJANJA KOROVA

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:363-01/18-01/05 URBROJ:  […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine .