SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku Predmet nabave je izvođenje radova na preuređenju […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. svibnja 2024. godine u 10:00 sati .

Poziv za javno prikupljanje ponuda – Radovi na krajobraznom uređenju okoliša novog Društveno-vatrogasnog doma Paveki u Kostreni

Poziv za javno prikupljanje ponuda – Radovi na krajobraznom uređenju okoliša novog Društveno-vatrogasnog doma Paveki u Kostreni Nova zgrada Društveno-vatrogasnog […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 31. ožujka 2023. godine u 12:00 sati .

Rekonstrukcija sportskog košarkaškog igrališta OŠ KOSTRENA – PONIŠTENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena je temeljem Odluke općinskog načelnika od 19. siječnja […]

Rekonstrukcija sportskog igrališta OŠ Kostrena – produljenje roka za dostavu ponuda

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Obzirom na zahtjev za izmjenom dijela projektne dokumentacije, projektant će izvršiti korekcije troškovnika koji će biti objavljen tijekom ovog tjedna.

U tom smislu produžiti će se rok za dostavom ponuda te je novi rok za dostavu 16. veljače 2023. godine do 10.00 sati.

Poziv za dostavom ponuda koji se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22) te služi kao podloga za izradu ponude.

Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Na ovaj postupak jednostavne nabave primjenjuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske te sve odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22), osim odredbi glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda drugačije određeno.

Na sklapanje i izvršenje ugovora o izvođenju radova primjenjuju se svi prisilni propisi te svi dispozitivni propisi osim onih glede kojih je u ovom Pozivu za dostavom ponuda ili Ugovoru drugačije određeno.

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na rekonstrukciji sportskog, košarkaškog igrališta osnovne škole Kostrena. Radovi na rekonstrukciji igrališta vršiti […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. veljače 2023. godine u 10:00 sati .

Poziv za prikupljanje ponuda za radove preuređenja dvorane u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica”

Poziv za prikupljanje ponuda za radove na preuređenju dvorane u prizemlju dječjeg vrtića Zlatna ribica u novu jasličku skupinu.

Dokumentacija o nabavi, troškovnik radova i projekt preuzimaju se na ovoj stranici

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA RADOVE NA PREUREĐENJU DVORANE DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 2. studenoga 2022. godine u 10:00 sati .