SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Jednostavna nabava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE NAJMA DARK FIBER VEZE NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE NAJMA DARK FIBER VEZE NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA Evidencijski broj nabave: B-397.2/01-2020

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 24. ožujka 2020. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluga logopedskih vježbi

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne  poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 500-04/20-01/1 URBROJ: 2170-07-04-20-1 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 21. siječnja 2020. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude – GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT

GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT Predmet nabave odnosi se na izvođenje građevinskih radova na uređenju […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET

Općina Kostrena u postupku jednostavne nabave evidencijski broj B-397.2/1-2019 za nabavu robe u sklopu projekta kojim se planira izgradnja bežične […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 25. studenoga 2019. godine u 12:00 sati .