SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Općinska uprava

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Iva Mičetić, mag.iur. –Pročelnica
Tel.: 051/ 209-061
E-mail: iva.micetic@kostrena.hr

Katarina Zelić, mag. iur. – Viša stručna suradnica za socijalnu i zdravstvenu skrb
Tel.: 051/ 209-075
E-mail: katarina.zelic@kostrena.hr

Mateja Alavanja, mag. educ. philol. croat. – Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Tel.: 051/209-070
E-mail: mateja.alavanja@kostrena.hr

Zrinka Vukušić – Administrativna tajnica Općinskog vijeća
Tel.: 051/ 209-062
E-mail: zrinka.vukusic@kostrena.hr

Linda Pavičić – Administrativna referentica
Tel.: 051/ 209-000
E-mail: linda.pavicic@kostrena.hr

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Predrag Petrović, univ. spec. admin. publ. – Voditelj službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu
Tel.: 051/ 209-031
E-mail: predrag.petrovic@kostrena.hr

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. –Pročelnik
Tel.: 051/ 209-002
E-mail: dario.modric@kostrena.hr

Edgar Margan, ing. građ. – Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije
Tel.: 051/ 209-050
E-mail: edgar.margan@kostrena.hr

Služba za održavanje komunalne infrastrukture

Egon Dujmić, dipl. ing. građ. – Voditelj službe za održavanje komunalne infrastrukture
Tel.: 051/209-073
E-mail: egon.dujmic@kostrena.hr

Anita Gregov, mag. iur. – Viša stručna suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša- porodiljni dopust
Tel.: 051/209-072
E-mail: anita.gregov@kostrena.hr

Alen Perušić, Referent komunalni-prometni redar
Tel.: 051/209-042
E-mail: alen.perusic@kostrena.hr

Ariana Krajačić – Referent komunalni redar
Tel.: 051/ 209-051
E-mail: ariana.krajacic@kostrena.hr

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Mirjana Padovan Banić, dipl.oec. – Pročelnica
Tel.: 051/ 209-020
E-mail: mirjana.padovan-banic@kostrena.hr

Tomislav Puhar, dipl. oec.- Viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i izvješćivanje
Tel.: 051/209-022
E-mail: tomislav.puhar@kostrena.hr 

Andreja Turina, dipl.oec. – Viša stručna suradnica za računovodstvo proračunskih prihoda i izdataka
Tel.: 051/209-030
E-mail: andreja.turina@kostrena.hr

Tamara Bulat, dipl. oec. – Viša stručna suradnica za financije i proračun
Tel.: 051/209-023
E-mail: tamara.bulat@kostrena.hr

Služba za europske fondove, gospodarstvo i strateški razvoj

Martina Zekić, mag. oec. – Voditeljica službe za Europske fondove, gospodarstvo i strateški razvoj
Tel.: 051/209-071
E-mail: martina.zekic@kostrena.hr

Mirela Herman, mag. oec. – Viša stručna suradnica za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata
Tel.: 051/209-010
E-mail: mirela.herman@kostrena.hr

 

Osoba za nepravilnosti

Temeljem članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Ministar financija donio je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Naputkom je propisana obaveza jedinica lokalne samouprave na objavljivanje kontakt informacija osobe za nepravilnosti.

Ime i prezime: Predrag Petrović, univ. spec. admin. publ
Telefon: 051/209-031
Fax: 051/289-400
E-mail: predrag.petrovic@kostrena.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ime i prezime: Antonija Mandić, mag. iur.
Telefon: 051/209-040
E-mail: antonija.mandic@kostrena.hr

 

Službenik za informiranje

Ime i prezime: Katarina Zelić, mag.iur.
Adresa: Općina Kostrena / Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena
Telefon: 051/209-075
E-mail adresa: katarina.zelic@kostrena.hr