SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Kostrena (SECAP)

 Upravni odjel za financije i gospodarstvo Služba za europske projekte, gospodarstvo i strateški razvoj na temelju odredbe članka 11. Zakona […]

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu izborne promidžbe i referenduma

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka […]

Nacrt prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Općine Kostrena za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Poštovani, Općina Kostrena otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Općine […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Općine Kostrena

KLASA: 334-01/24-01/03 URBROJ: 2170-22-04-1-24-1 Kostrena, 8. travnja 2024. godine   Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba […]