SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

KLASA: 400-01/22-01/4 URBROJ: 2170-22-06-22-5 Kostrena, 7. studenoga 2022.   Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi […]

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 360-01/22-01/04 URBROJ: 2170-22-05-22-2 […]

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA   KLASA: 351-01/21-01/04 URBROJ: […]

Nacrt prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općina Kostrena

              REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA    KLASA: […]